[ultimate_heading main_heading = "Arif Edison Lawyer" spacer = "line_with_icon" spacer_position = "bottom" line_height = "1 ″ icon =" Defaults-bank institusi universiti "icon_size =" 32 ″ line_width = "120 ″] Perunding Peguam & Undang-undang [/ tajuk utama]

Masalah masyarakat belum ada peranan dan fungsi penting seseorang Peguam atau Penasihat Hukum dalam pengembangan usaha atau perniagaan mereka, tidak sedikit pengusaha yang melihat apa yang diperlukan seorang pengacara atau Penasihat Hukum cukup tinggi dan karenanya belum sesuai bila pengusaha awal yang masih merintis memerlukan dana operasionalnya untuk pengguna seseorang Peguam atau Penasihat Hukum.

* Jadi soalan yang sering dijumpai dalam diri pengusaha, salah satu yang lain adalah Adakah Peguam itu penting untuk usaha dan perniagaan saya? Bukankah masih banyak kepentingan lain yang mesti dipikirkan dan lebih diutamakan untuk pengembangan satu usaha / perniagaan seperti Pengurusan, Pemasaran yang menjalankan aktiviti Promosi yang akan digunakan keuntungan yang lebih besar bagi perniagaan saya?

- Memang tidak dapat disangkal pada keberadaan Manajemen yang kuat, tim Marketing yang solid, serta Promosi yang baik sebagai tidak - tidak penunjang satu perniagaan / usaha dapat meningkatkan prestasi atau angka penjualan perniagaan dengan signifikan. Dan tentunya Penulis setuju dengan penjelasan tersebut, namun mesti diakui juga terdapat fakta dan tinjauan tidak sedikit usaha / perniagaan yang tersandung dengan masalah hukum sehingga akibatnya syarikat harus menguras kos yang tidak sedikit serta masa dan tenaga yang besar guna menyelesaikan permasalahan hukum yang mengancam nama baik atau reputasi perniagaan / usahanya.

- Oleh kerana itu untuk menjawab soalan di atas maka ada baiknya kita menyamakan dahulu persepsi atau sudut pandang dari hakikat seseorang Peguam dalam dunia perniagaan / usaha…

"ESTOTE ERGO PRUDENTES SICUT SERPENTES ET SIMPLICES SICUT COLUMBAE"