Mediasi dan Timbang Tara

Definisi Mediasi menurut Kamus Besar Indonesia adalah proses melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan pertikaian sebagai penasihat. Sementara itu, menurut Peraturan Mahkamah Agung mengenai definisi Mediasi, yaitu metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mendapatkan persetujuan antara Para Pihak dengan bantuan Mediator.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa Mediasi sebenarnya adalah penyelesaian sengketa alternatif yang bertujuan untuk kecekapan dan keberkesanan baik dari segi waktu, usaha, dan biaya yang menghindari proses menuntut di pengadilan kerana diketahui sangat membebankan, mahal, dan juga memerlukan masa yang panjang dan membosankan. proses pelaksanaan.

Dalam dunia perniagaan atau perniagaan di mana prinsip yang menyatakan bahawa Time is Money sangat terkenal, sudah tentu tidak ada pengusaha atau pengusaha yang menginginkan proses penyelesaian masalah yang memerlukan masa yang lama atau berlarutan kerana ini akan memberi kesan kepada ketidakcekapan atau bahkan berpotensi menghalang pembangunan. perniagaan yang dijalankannya.

Begitu juga, jika dilihat dari sisi reputasi, di mana setiap syarikat yang sedang membangun selalu berusaha untuk menjaga nama baik atau reputasi perniagaan atau perniagaan yang dijalankan. Oleh itu, masalah penyelesaian sengketa atau kes yang dihadapi oleh pengusaha adalah bahagian penting yang harus diselesaikan dengan sangat hati-hati kerana ia melibatkan reputasi atau nama baik perniagaan yang bersangkutan dan penyelesaian pertikaian melalui Mediasi tertutup tentunya akan membawa manfaat besar untuk menjaga reputasi. ahli perniagaan yang berselisih, berbeza dengan penyelesaian melalui proses Mahkamah Umum di mana masyarakat umum, terutama wartawan, akan dapat dengan mudah mengetahui dan menerbitkan pertikaian atau kes yang sedang berlaku kerana sifat Mahkamah yang HARUS DIBUKA KEPADA AWAM sehingga berpotensi memberikan kesan buruk terhadap reputasi atau nama baik pengusaha yang bersengketa atau perniagaannya.

Dalam dunia perniagaan antarabangsa, penyelesaian masalah atau pertikaian melalui Pengantaraan adalah perkara biasa dan bahkan antara alternatif yang paling disukai oleh peniaga yang bersengketa. Selain daripada beberapa siri kelebihan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh pengarang, faktor lain yang menjadikan laluan Mediasi sebagai pilihan bagi pihak yang bersengketa adalah kemahiran dan kepakaran yang dimiliki oleh Mediator yang bertindak sebagai orang tengah di mana anggota Mediator tidak hanya menguasai bidang perniagaan yang sedang dipertikaikan. tetapi juga seorang pengamal yang berpengalaman dalam bidang perniagaan yang sedang mencari jalan keluar.

Penggunaan metode Mediasi sebagai penyelesaian sengketa atau kes bisnis sebenarnya sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pancasila, di mana prinsip penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk konsensus selalu diutamakan untuk menjaga keharmonian nasional dan perpaduan. Kerana sangat ironik jika perselisihan perniagaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perpecahan atau perpecahan perpaduan nasional.

Peraturan mengenai Mediasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa sendiri tidak diatur dalam Undang-undang karena sifatnya yang merupakan sarana untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian terhadap suatu masalah dengan menganalisis fakta hukum yang ada sehingga keadilan dapat ditemukan yang dapat dijadikan panduan , oleh karena itu pada dasarnya mediasi merupakan bagian dari Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga peraturan Mediasi itu sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Penulis cuba menjawab beberapa persoalan yang umumnya timbul mengenai menyelesaikan masalah melalui Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terutama di luar saluran pengadilan, seperti:

  1. Apakah penyelesaian sengketa melalui Mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama jika dibandingkan dengan tuntutan hukum (litigasi) pengadilan? Kerana jika mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang sama, tentu saja pelaku perniagaan cenderung memilih jalan pengadilan yang dapat memberikan kepastian dalam bentuk keputusan hakim.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, akan lebih baik jika pembaca memahami konsep dasar perselisihan tersebut, di mana pada dasarnya sengketa perniagaan adalah sengketa sipil yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersengketa, dalam hal ini pelaku usaha. Sehingga dalam penyelesaian perselisihan, baik melalui pengadilan atau mediasi di luar pengadilan, sebenarnya inisiatif dan muhibah pihak-pihak yang bersengketa adalah satu-satunya cara terbaik untuk mencapai penyelesaian itu sendiri.

Selanjutnya, dapat difahami ketika pihak-pihak yang bersengketa telah setuju untuk mencari jalan keluar, maka pada hakikatnya masalah tersebut telah diselesaikan, baik melalui saluran pengadilan atau mediasi di luar pengadilan. Pihak-pihak yang telah bersetuju untuk melakukan mediasi di luar mahkamah akan membuat akta perdamaian yang disepakati dan wajib dilaksanakan. Sehingga dapat difahami bahawa akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan hakim di mahkamah.

  1. Bagaimana anda memilih Mediator yang betul sehingga pihak yang bersengketa dapat lebih berhati-hati dalam mencapai penyelesaian masalah?

Mediator yang betul lebih banyak ditakrifkan oleh Pengarang sebagai Mediator yang sesuai, iaitu mereka yang sudah mempunyai pengalaman dan kemahiran yang cukup dalam bidang perniagaan yang dicabar, selain itu, jumlah Mediator yang ganjil ini (biasanya terdiri dari 3 atau 5 orang) juga mesti terdiri daripada sekurang-kurangnya - sekurang-kurangnya pakar undang-undang dan mempunyai sijil seperti yang ditentukan oleh PERMA.

  1. Bagaimana hasil mediasi dapat memiliki kekuatan eksekusi hukum?

Setelah hasil perjanjian damai dirumuskan dan disusun dan ditandatangani oleh pihak-pihak dalam hal kes yang disahkan, maka hasil mediasi tersebut didaftarkan kepada Mahkamah yang memiliki wewenang dalam bidang kuasanya untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan tahap pelaksanaan yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung.

  1. Apakah proses penyelesaian mediasi hanya berlaku untuk kasus bisnis tertentu atau apakah batasan kes yang dapat diselesaikan melalui mediasi? Di manakah proses mediasi dapat dilakukan? Perlukah berada di lingkungan pengadilan atau dapat dilakukan dengan bebas?

Masih banyak pertanyaan yang berkaitan dengan bahan Mediasi dan tentu saja jawapannya tidak dapat dijelaskan secara lengkap di laman web ini, tetapi bagi pengguna perkhidmatan undang-undang yang masih memerlukan jawapan dan maklumat lebih lanjut dan lebih luas mengenai Mediasi, pembaca dapat menghubungi dan atau mengunjungi pejabat kami.